Wprowadzenie do języka Python – Lekcja 2

We wpisie Wprowadzenie do języka Python – Lekcja 2 postaram Ci się przedstawić różne rodzaje operatorów, dzięki którym można przeprowadzić podstawowe operacje na zmiennych. Jak zwykle przedstawię kilka przykładów, które pomogą Ci w zrozumieniu ich sensu. Jeżeli chcesz nadrobić zaległości albo odświeżyć sobie wiedzę, listę wszystkich lekcji kurs Pythona znajdziesz tutaj: KLIK!

Operatory przypisywania

Jedną z podstawowych operacji na zmiennej jest możliwość przypisania do niej zdefiniowanej wartości. Dzięki operatorom przypisywania możemy wykonać działania arytmetyczne jednocześnie uwzględniając obecny stan zmiennej. Czyli przykładowo do zmiennej x, do której przypisana jest liczba 5, możemy dodać 3 używając operatora +=. W poniższym listingu przedstawię Ci przykłady oraz ich odpowiedniki w zapisie matematycznym.

x = 5
x += 3  # x = x + 3 (dodawanie)
x -= 3  # x = x - 3 (odejmowanie)
x *= 3  # x = x * 3 (mnożenie)
x /= 3  # x = x / 3 (dzielenie)
x %= 3  # x = x % 3 (dzielenie modulo)

W powyższych przykładach widoczne są działania na liczbach. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby operacje dodawania czy mnożenia wykonywać na stringach czy kolekcjach.

Operatory porównywania

Gdy mamy dwie zmienne z przypisanymi wartościami i w jakiś sposób chcemy je ze sobą porównać, z pomocą przychodzą nam operatory porównania. W poniższym listingu przedstawiłem przykłady, które mogą być również wykorzystywane zarówno w przypadku liczb, stringów czy kolekcji.

x == y  # czy x jest równe y
x != y  # czy x jest różny od y
x > y   # czy x jest większy od y
x < y   # czy x jest mniejszy od y
x >= y  # czy x jest większy lub równy y
x <= y  # czy x jest mniejszy lub równy y

Operatory logiczne

W niektórych przypadkach chcemy sprawdzić kilka rzeczy jednocześnie za pomocą kilku operatorów porównania. Do tego wykorzystamy operatory logiczne, które będą definiowały warunki spełnienia. Przykłady wraz z opisem poniżej:

x < 5 and x > 10    # czy x jest mniejszy od 5 i czy x jest większy od 10
x < 5 or x < 4     # czy x jest mniejszy od 5 lub czy x jest mniejszy od 4
not (x < 5 and x < 10) # negacja (czy x jest mniejsze od 5 i czy x jest mniejsze od 10)

W ostatnim przykładzie został wykorzystany operator not. Jest to tak zwana negacja, która zmienia ostateczną wartość wyrażenia na przeciwną. Przykładowo jeżeli x < 5 and x < 10 zwróci wartość True, to operator not zamieni to na wartość False.

Operatory identyfikacji

Operatory, o których teraz będzie mowa, są bardzo podobne do operatorów porównania == oraz !=. Różnica jednak polega na tym, że sprawdzamy to czy mamy do czynienia z takimi samymi obiektami. Przykład zobrazuje to najlepiej i pozwoli bardziej zrozumieć:

x = [1, 2, 3]
y = x
x is y     # True

x = [1, 2, 3]
y = [1, 2, 3]
x is y     # False
x is not y   # czy x nie jest y

W przypadku operatorów identyfikacji możemy posłużyć się również wcześniej wspomnianą negacją (ostatnia linijka powyższego listingu). Wtedy sprawdzamy, czy i y nie są tym samym obiektem.

Operatory przynależności

Czasami musimy sprawdzić, czy w danej kolekcji (na przykład w liście) znajduje się, bądź nie, dany element. W takim przypadku warto wykorzystać operatory przynależności tak jak w poniższym przykładzie:

x = ['marchewka', 'seler', 'por']
y = 'seler'
x in y     # True
x not in y   # False

Operatory bitowe

Ostatnim typem operatorów, które omówię w tej lekcji, są operatory bitowe. W tym przypadku wymagana jest wiedza dotycząca liczb binarnych. Jeżeli takowej nie posiadasz, zalecam Ci nadrobić zaległości na przykład tutaj: KLIK! W komentarzach zamieszczę opis jak dany operator się nazywa i jaką pełni funkcję.

x & y  # AND - ustawia każdy bit na 1, jeśli oba bity mają wartość 1
x | y  # OR - ustawia każdy bit na 1, jeśli jeden z bitów ma wartość 1
x ^ y  # XOR - ustawia każdy bit na 1, jeśli dokładnie jeden z dwóch bitów ma wartość 1
~x    # NOT - neguje wszystkie bity (0 zamienia na 1 i 1 zamienia na 0)
x << y  # przesunięcie bitowe w lewo
x >> y  # przesunięcie bitowe w prawo

Praca domowa

Dla usystematyzowania wiedzy wykorzystaj powyższe listingi z kodem, uruchom je w PyCharmie i spróbuj wyświetlić. Gdy już zaznajomisz się z tym, spróbuj wykonać następujące zadania:

 • Przypisz do zmiennej x dowolną liczbę. Następnie powiększ ją o 3, pomnóż przez 2 i podziel przez 4. Wyświetl wynik za pomocą  metody print().
 • Przypisz do dwóch zmiennych a i b dwie dowolne liczby. Sprawdź, czy są od siebie różne. Następnie przy pomocy operatorów porównania sprawdź, która jest większa.
 • Stwórz listę, w której znajdą się cztery wybrane przez Ciebie liczby. Dodaj je do siebie i sprawdź, czy nowo powstała liczba jest już we wspomnianej liście.

To by było na tyle w lekcji numer dwa – kurs pythona. Jeżeli napotkasz problemy zostaw komentarz pod postem lub skontaktuj się ze mną przez formularz kontaktowy. Liczę również na Twoją opinię, podziel się ze mną swoimi odczuciami i wrażeniami. Zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi. Każda opinia jest dla mnie niezwykle cenna. Mam nadzieję, że mój kurs Pythona będzie coraz lepszy! 🙂

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA JUŻ TERAZ!
SPRAWDŹ CO DZIĘKI NIEMU ZYSKASZ