Wprowadzenie do języka Python – Lekcja 1

Przyszedł czas na kurs Pythona i Wprowadznie do języka Python – Lekcja 1. Jeżeli ominęła Cię lekcja numer zero, zapraszam do nadrobienia zaległości tutaj. W tym artykule rozpoczniemy poznawanie takich aspektów języka jak zmienne i typy danych, podstawowe operacje na zmiennych i kolekcjach oraz używanie zmiennych w stringach. Na koniec tradycyjnie praca domowa, który usystematyzuje Twoją wiedzę.

Zmienne i typy danych

Zacznijmy od najbardziej podstawowej rzeczy: zmiennych. Najprościej rzecz ujmując jest to takie coś, w czym przetrzymujemy dane. Jest to swojego rodzaju kontener, do którego możemy wrzucić dane. Przykładowo dla zmiennej o nazwie nazwisko możemy przypisać nasze nazwisko, a do zmiennej wiek to, ile mamy lat. Jak pewnie zauważyłeś nazwisko zapiszemy ciągiem liter od a do z, natomiast w przypadku wieku posłużymy się cyframi. I tutaj wkraczamy do kolejnego ważnego aspektu, jakimi są typy danych. Poniżej wymieniłem te najważniejsze:

 • None – oznacza to, że w zmienna jest typu pustego. Bardzo często None stosuje się do inicjalizacji zmiennej.
 • Boolean – najprościej rzecz ujmując jest to wartość 0 lub 1, prawda lub fałsz, tak lub nie. Ten typ stosujemy jako flagi lub w metodach sprawdzających na przykład parzystość liczby.
 • Integer lub float – są to typy liczbowe, pierwszy dotyczy liczb całkowitych natomiast drugi przecinkowych. We wcześniejszym przykładzie wiek jest typem integer.
 • String – typ dotyczący znaków, od jednego do wielu. Nazwisko z przykładu jest właśnie tak zwanym stringiem.
 • Kolekcja – bardziej złożony typ danych, w którym mogą być zawarte typy wcześniej wymienione. Są to struktury danych takie jak lista, tupla (lub krotka) czy słownik.

W poniższym listingu przedstawiłem przykładowe deklaracje wszystkich powyższych typów. Jak widzisz kolekcje mogą zawierać różne typy danych.

typ_pusty = None
typ_boolean = True
typ_integer = 20
typ_float = 2.2
typ_string = "Kurs Pythona"
lista = ['jeden', 2, True, None]
tupla = (1, 2)
slownik = {"Nazwisko": "Kowalski",
      "Wiek": 12}

Podstawowe operacje na zmiennych i kolekcjach

Poznaliśmy już czym są zmienne i jakie w Pythonie występują typy. Przejdźmy teraz do ciekawszej części czyli do tego co można z tymi zmiennymi zrobić, a dokładniej jakie operacje możemy na nich przeprowadzać. Wyróżniamy kilka typów:

 • Operacje arytmetyczne – są to działania przeprowadzane na liczbach. Przykładami takich operacji jest dodawanie, odejmowanie czy mnożenie.
 • Operacje na stringach – w tym przypadku mamy do czynienia z działaniami na ciągach znaków. Przykładowo możemy usunąć część ciągu znaków lub ze wszystkich małych liter zrobić wielkie.
 • Operacje na kolekcjach – najbardziej skomplikowane operacje, tutaj jest potrzebna wiedza jak dobrać się do listy, tupli czy słownika.

Poniżej przedstawiłem przykładowe operacje. Wszystkie działania na kolekcjach możesz znaleźć w oficjalnej dokumentacji Pythona tutaj.

# Operacje arytmetyczne
suma = 1 + 2
roznica = 3 - 1
iloczyn = 2 * 4
iloraz = 10 / 2
reszta_z_dzielenia = 13 % 4
kwadrat = 7 ** 2  # pierwsza liczba to podstawa potegi, drugo to jej wykladnik
szescian = 2 ** 3  

# Operacje na stringach
komunikat = "hello" + " " + "world!"
trzy_komunikaty = "no hej! " * 3

# Operacje na kolekcjach
# Lista
lista = [1, 2, 4]
print(lista[0])  # wyświetlamy zerowy element z listy
lista.append(5)  # dodajemy liczbę 5 na koniec listy
lista.insert(3, 3) # wstawiamy liczbę 3 na pozycji numer 3
lista.pop()    # usuwamy ostatni element listy, w naszym przypadku jest to liczba 5
lista.reverse()  # odwracamy kolejność listy

# Tupla
tupla = (1, 2, 3)
print(tupla[1])  # wyświetlenie pierwszego elementu tupli

# Słownik
slownik = {"Nazwisko": "Kowalski", "Wiek": 12}
print(slownik["Nazwisko"])   # wyświetlenie wartości dla klucza "Nazwisko"
del(slownik["Wiek"])      # usunięcie wpisu ze słownika dla klucza "Wiek"
slownik["Imie"] = "Janusz"   # dodanie do słownika wartości dla nowego klucza "Imie"
print(slownik["Imie"])

W powyższym przykładzie nie zastosowałem przypisania w przypadku tupli, dlaczego? Krotki są typu immutable, czyli niemodyfikowalne. Przez to raz definiowana krotka nie może zostać poddana operacji append lub remove. 

Używanie zmiennych w stringach

Czasami nasze zmienne musimy wyświetlić w zdefiniowany sposób, w sposób sformatowany. Do tego możemy użyć konstrukcji ze stringami, którą można potraktować jako szablon na nasze zmienne. Wykorzystamy do tego metodę format. Spójrz na poniższe przykłady wykorzystania:

imie_pierwsze = 'Adrian'
imie_drugie = 'Leszek'
print('Nazywam sie {}, a to moj kolega {}'.format(imie_pierwsze, imie_drugie))

# Numerowanie pozycji
print('x = {1}, y = {0}, z = {2}'.format(1.2, 3.2, 0.5))

Więcej na temat formatowania stringów znajdziesz w oficjalnej dokumentacji Pythona tutaj.

Praca domowa

Dla usystematyzowania wiedzy wykorzystaj powyższe listingi z kodem, uruchom je w PyCharmie i spróbuj wyświetlić. Gdy już zaznajomisz się z tym, spróbuj wykonać następujące zadania:

 • Zdefiniuj listę kilku ulic z wybranego przez Ciebie miasta. Następnie dodaj do niej własną, wymyśloną nazwę na pozycję numer 3. Wyświetl ją za pomocą metody print wykorzystując dodatkowo metodę format.
 • Stwórz słownik z najważniejszymi wydarzeniami w historii naszego kraju. Jako klucz podaj nazwę wydarzenia a jako wartość dokładną datę w postaci stringa. Następnie usuń wpis z najstarszą datą. W kolejnym kroku za pomocą metody format wyświetl wybraną przez Ciebie datę oraz wydarzenie.
 • Mając funkcję y = ax oblicz wartość zmiennej a dla punktu (1, 5).

 

To by było na tyle w lekcji numer jeden – kurs pythona. Mam nadzieję, że dzięki mojej pomocy poznasz podstawy języka Python. Jeżeli napotkasz problemy zostaw komentarz pod postem lub skontaktuj się ze mną przez formularz kontaktowy. Liczę również na Twoją opinię, podziel się ze mną swoimi odczuciami i wrażeniami. Zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi. Każda opinia jest dla mnie niezwykle cenna. Mam nadzieję, że mój kurs Pythona będzie coraz lepszy! 🙂

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA JUŻ TERAZ!
SPRAWDŹ CO DZIĘKI NIEMU ZYSKASZ