Kurs Python

Lista lekcji dotyczących darmowego kursu języka Python:

  • Lekcja 0 – historia, wprowadzenie, instalacja i przygotowanie środowiska.
  • Lekcja 1 – zmienne, typy danych podstawowe operacja na zmiennych i kolekcjach, używanie zmiennych w stringach.
  • Lekcja 2 – Instrukcje warunkowe.
  • Lekcja 3 – Struktury danych.
  • Lekcja 4 – Modele.
  • Lekcja 5 – Operacje wejścia/wyjścia (I/O).
  • Lekcja 6 – Błędy i wyjątki.
  • Lekcja 7 – Klasy.